životopis

Erik Polák, dříve psáno Pollak, se narodil v roce 1929 v Praze v české židovské rodině.

Jeho život do roku 1946 je popsán podrobně v knize Tři kapitoly, proto zde jen velmi stručně: po smrti tatínka v roce 1941 prošel Terezínem, Osvětimí a táborem Mieroszow (dříve Friedland). Do Prahy se vrátil a z rodiny přežila jeho maminka, sestřenice Eva, sestřenice Judith v Palestině, teta Heda s manželem a jejich dětmi Ivanem a Maruškou. Také strýc Kája se vrátil.

Erik v roce 1946 jako 17-ti letý vstoupil do komunistické strany a pracoval do roku 1969 ve více či méně politických zaměstnáních (např. jako ředitel politických škol, v nakladatelství MF).

Vystudoval obor historie na Filosofické fakultě Karlovy university. Titul CSc získal v šedesátých letech (1964). Na jaře roku 1969 ukončil habilitační práci, která tehdy byla označená jako TAJNÁ (zde odkaz na její scan).

V roce 1956 se zapojil do skupiny, která se snažila o zásadnější změny politiky, ale neuspěli a museli čekat až do roku 1968. V roce 1969 byl z komunistické strany vyloučen.

Poté pracoval jako stavební dělník, účetní a plánovač; do důchodu odešel v roce 1987.

V roce 1988 dokončil první část své knihy vzpomínek, zde již zmíněné knihy Tři kapitoly.

V roce 1989 se aktivně zapojil do politiky a do činnosti jak Terezínské iniciativy, tak Památníku Terezín.

Jeho zdraví bylo podlomeno a po operaci mozku, po infarktu přeci jen náhle a nečekaně zemřel při léčbě srdce v nemocnici v roce 1996.